Bridge for begyndere - Meldetræning 
♥  
OBS! Sitet er under opdatering og virker pt kun for åbner og svarers 1. melding


Denne hjemmeside er lavet specielt til begyndere, øvede der ønsker at genopfriske meldingerne og andre som interesserer sig for bridge.

Systemet vi anvender er Nordisk Standard.

Det skal understreges at hjemmesiden kun beskæftiger sig med et uforstyrret meldeforløb. Og husk det er en maskine, den har ingen følelser og kan således ikke aflæse modstanderne, det er kold og kynisk matematik.

VIGTIGT! Finder I fejl eller er I uenig, så rapporter meget gerne til mig. Alle henvendelser besvares efter bedste evne.

Mød til tiden - Makkertillid - Meld med omtanke

Hvis du vil vide mere

*) Jacoby - med major-langfarve meldes farven under langfarven for at få makker til at melde langfarven (tvungen melding)
    Formålet er at få kontrakten på den stærke hånd og få udspillet gennem den svage hånd.
    Tryk her, hvis du vil vide mere om Jacoby

**) Stayman - med 4-farve i en eller begge major meldes 2/3 klør.
      Herefter melder makker sin laveste 4-farve i major. Hvis makker ikke har 4-farve i major, meldes 2 ruder.
      Formålet er at forsøge at finde fit i en af majorfarverne og således spille en farvekontrakt i stedet for NT.
Copyright 2018-2024 © Finn Christiansen | Design & idé: Finn Christiansen | Version 3.0