Kaptajnsprincippet


Hvorfor en kaptajn:
Formålet med en kaptajn er at opnå den bedst mulige kontrakt.

Hvad skal en kaptajn: Kaptajnen skal sikre at kontrakten kommer sikkert i havn.

Hvem er kaptajn:
Det er makkeren til den spiller, der først limiterer sin hånd.

Hvordan limiterer man sin hånd:
Det gør man ved at afgive en melding (ikke PAS), som klart beskriver antallet af HP


Hvornår må man så melde PAS:
Kaptajnen må altid sige PAS i meldeforløbet
Der må meldes PAS når kaptajnen:

Har genmeldt sin egen eller støttet makkers farve (kan dog være en invitation)
Har sat kontrakten i udgang/slem
Hvis "fjenden" blander sig og du ikke har mere at tilføje

Hvad skal man være opmærksom på:
Hvis kontrakten sættes i udgang/slem, skal man regne med at melderen har absolut minimum til meldingen
f.eks hvis meldeforløbet er 1 - 4, så har svarer ca 14 HTP


Eksempler:
Åbners melding(er) Svarers melding(er) Kaptajn
1NT Svarer er kaptajn, da 1NT viser 15-17 HP
1 2 Åbner er kaptajn. da svarer viser 6-9 HTP
1 1 Ingen kaptajn, da åbner viser 12-21 HP og svarer viser 6+ HP
1
2
1
 
 
Svarer er kaptajn, da åbner viser 12-15 HTP
 
1
 
 
4NT
 
Svarer påtager sig med det samme kaptajnsrollen. Der er slem i sigte og svarer går direkte til at spørge efter esser (Blackwood)